Region Skåne:
Vaccination against covid-19

TBE Vaccin

TBE (fästingburen hjärninflammation; tick-borne encephalitis) sprids som namnet anger via fästingbett. Viruset finns i spottkörtlarna på fästingen varför smittan kan överföras vid första kontakten. Flera virusformer finns vilka alla kan upphov till hjärninflammation. Det finns ett väl fungerande vaccin mot TBE.

Var finns TBE?

TBE finns förutom i Sverige spritt i Mellan- och Sydeuropa (ex Baltikum, Österrike, Tjeckien) samt i ett område över centrala Finland-Ryssland (Tajga-fästingen). I Sverige sker 300-400 fall årligen (2018 – 385, 2019 – 359), enligt Folkhälsomyndigheten.

I Sverige sker merparten av smittotillfällena i Östersjökusten (Sörmland, Stockholms och Upplands skärgårdar) men numer har riskområdena utökats till områden kring Vänern och Vättern men även västkusten (Göteborg Götaälvdal).

Risken för smitta är från april till november då fästingar är som aktivast. I vissa områden kan upp till 2% av fästingarna vara smittade av TBE.

Män smittas oftare än kvinnor.

Symtom på TBE

Efter smittotillfället sker vanligen ett insjuknande efter 1-2 veckor i form av influensaliknande besvär med feber och värk i kroppen. Barn får mycket lindriga symtom.

En del får sjukdomen subkliniskt – utan att märka några symtom. En fjärdedel av de smittade tillfrisknar efter några veckor.

Andra infekterade får mer omfattande sjukdom med feber och påverkan av hjärna och ryggmärg. 10% får mycket allvarlig sjukdom där förlamningar och kognitiva funktionsnedsättningar (nedsatt koncentration, minnessvårigheter) kan kvarstå under flera år.

Hur kan jag skydda mig mot TBE?

Går du i naturen i högt gräs kan heltäckande klädsel/stövlar minska risken för att få fästing på huden och därmed smitta. Förebyggande spray med MoskitoGuard minskar ytterligare risken.

Det finns ett väl beprövat vaccin mot TBE som i grundutförande ges i 3, ev 4 doser.

Hur ofta behöver jag vaccinera mig mot TBE?

Det finns 2 olika vaccinationer med avdödat TBE-virus vilka fungerar bra.

Grundimmunisering sker med 3 doser där första dosen rekommenderas under våren, andra efter 1-3 månader och den tredje efter 5-12 månader.

Äldre än 50 år ges en kompletterade dos 2 månader efter dos nummer 2. Då skydd uppstår 2 veckor efter dos 2 fås ett gott skydd under hela fästingsäsongen.

För att stärka effekten sker en förnyad vaccination först efter 3 år och sedan i 5-årsintervall. All vaccination sker i normalfallet i överarmen.

Har TBE vaccin några biverkningar?

TBE är väl beprövat och har få biverkningar. Smärta kan ske vid injektionsstället liksom feber. Mindre vanliga biverkningar är muskelvärk och trötthet.

TBE vaccin till barn

Barn 1-15 år kan vaccineras mot TBE i samma grundutförande som vuxna men med mindre dos vaccin. Vi använder åldern som gräns då den immunologiska mognaden bestämmer dosens storlek och inte om barnet är ”stort” för sin ålder.

Barn under 18 månader kan få vaccinet i ena lårmuskeln om muskulaturen i överarmen inte ger möjlighet till intramuskulär injektion

Kan gravida och ammande vaccineras?

TBE vaccin ges vanligen inte till gravida om inte risken för TBE-smitta är hög. Erfarenheten har dock visat att många kvinnor blivit vaccinerade mot TBE under en okänd graviditet utan att det uppstått komplikationer.

Det är möjligt att vaccinera under amningsperioden utan att det påverkar barnet.

Skrivet och uppdaterat senast 18-03-2021 av Dr. Karl-Eric Karlman