Vaccinationer

Vaccinationer är ett livsviktigt skydd som hjälper din kropp att förebygga risken att drabbas av smittsamma sjukdomar. Genom att vaccinera dig mot en viss sjukdom kan du minimera eller helt eliminera din risk att smittas.

Vi erbjuder alla typer av vaccinationer
Vi på Vaccinova erbjuder alla typer av vaccinationer. I listan nedan kan du läsa mer om alla sjukdomar du kan vaccineras mot. 

fungerar vaccin

Ett vaccin skyddar dig mot en viss sjukdom genom att utsätta din kropp för en mild version av den sjukdom som du vaccineras mot. Då aktiveras och stimuleras ditt immunförsvar mot den organism (bakterie eller virus) som orsakar infektionen och sjukdomen. På så sätt utvecklar ditt immunförsvar ett starkare skydd mot sjukdomen.

Vaccination garanterar inte ett 100% skydd, men det är ovanligt att du drabbas av en sjukdom som du vaccinerat dig mot. Vaccin skyddar bara under en viss tidsperiod så det är viktigt att veta när du vaccinerades sist för att bibehålla ett gott skydd mot sjukdomen.

Vaccinationsprogrammet för barn

Det vaccinationsprogram för barn som vi har i Sverige är utvecklat för att barn ska få chans att bli vaccinerade mot allvarliga sjukdomar i vårt samhälle. Alla barn i Sverige erbjuds gratis vaccin mot de tolv sjukdomar som ingår i vaccinationsprogrammet. Du får information från BVC och elevhälsan när det är dags för ert barn att vaccineras. 

De tolv sjukdomar som barn erbjuds och rekommenderas att vaccineras mot är följande:

 • difteri
 • kikhosta
 • stelkramp
 • polio
 • haemophilus influenzae typ b (Hib)
 • pneumokocker
 • mässling
 • påssjuka
 • röda hund
 • rotavirus
 • hepatit B
 • humant papillomvirus (HPV)

Vi är SUPERHJÄLTAR!

Att vara superhjälte innebär att göra saker som är oftast svårt, jobbigt eller läskigt. På Vaccinova vill vi att alla barn ska känna sig trygga och välkomna när de besöker oss. Men också känna att de är modiga när de lämnar kliniken! 

Just nu på Vaccinova blir alla barn superhjältar när de vaccinerar hos oss! Vid vaccinering får barnen ett vaccinspass som är också är ett Superhjälte certifikat som bevis på hur modiga de har varit och att de är riktiga superhjältar!

mockups-design.com