Region Skåne:
Vaccination against covid-19

Poliovaccin

Polio är en sjukdom som orsakas av poliovirus som förekommer i tre varianter: poliovirus typ 1, 2 och 3 som alla orsakar polio. 

Sedan massvaccination mot polio inleddes i Sverige 1957 minskade antalet poliofall kraftigt och det sista fallet av polio i Sverige rapporterades 1977. 

Polio förekommer dock fortfarande fortfarande i Afghanistan och Pakistan. Genom att vaccinera dig mot polio kan du skydda dig mot sjukdomen.

Hur smittas polio?

Poliovirus sprids via avföring och infekterat vatten och avlopp. Därmed kan polio smittas då man dricker vatten som är infekterat med poliovirus.

Symptom

I vissa fall kan personer få polio utan att märka av det, men 10% av de som får sjukdomen får feber, huvudvärk, illamående och kräkningar. 

Inom några dygn kan symptomen hos 1% av de med polio följas av förlamningar i både armar, ben och andningsmuskulatur. Därutöver kan en av 200 med polio få permanent förlamning. Vid förlamning av andningsmuskulaturen är risken stor att sjukdomen får en dödlig utgång.

Vem ska vaccineras?

Vaccination mot polio är inkluderat i vaccinationsprogrammet mot barn och ges enligt programmet vid följande åldrar:

  •       3 månader + 5 månader + 12 månader
  •       5 år

Om du har blivit vaccinerad enligt vaccinationsprogrammet har du ett mycket bra skydd mot polio. Dock rekommenderas du ändå att ta ytterligare en dos av vaccinet om du ska resa till ett land där polio förekommer.

Vem ska inte vaccineras mot polio?

Som med alla vaccin ska du inte vaccineras om du har en känd allergi mot någon beståndsdel i vaccinet. Du ska inte heller vaccinera dig om du har haft allvarliga reaktioner efter tidigare vaccination.

Biverkningar

Du kan få lindrig rodnad, svullnad och ömhet där vaccinet injiceras, men dessa biverkningar går ofta över inom några dagar. Kvarvarande eller större rodnad och svullnad förekommer mer sällan. 

Du kan också få feber på 38–39°C men även detta går ofta över inom några dagar.

Graviditet och amning

Det går bra att vaccinera sig mot polio både för gravida och ammande kvinnor.

Skrivet och uppdaterat senast 24-07-2021 av Dr. Karl-Eric Karlman