Vaccination mot Lunginflammation

Lunginflammation, även kallat Pneumokocker, är en typ av bakterie som finns luftvägarna, framförallt i näsan. Sjukdomen är mycket vanlig och förekommer i alla åldrar och finns i hela världen. Du kan vaccinera dig mot lunginflammation.

Vad är lunginflammation?

Lunginflammation är en bakterie i näsa och svalg. Bakterien kan leda till infektioner som lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation.

Många barn kan ha denna bakterie i nässlemhinnan utan att ha några besvär och vara bärare av dessa lång tid. Ibland bakterien ge upphov till smitta i omgivningen.

Både barn och äldre kan få allvarlig luftvägssjukdom. Bakterien kan också orsaka bakteriell hjärnhinneinflammation och sepsis (blodförgiftning).

Lunginflammation sprids genom beröring eller via droppsmitta som vid hosta eller nysning.

Lunginflammation är vanligen lätta att behandla med antibiotika.

Symtom

Lunginflammation kan ge besvär från övre eller nedre luftvägar i form av snuva eller hosta några dagar efter ett infektionstillfälle Sjukdomen kan även besvär från öron Allvarligare komplikationer kan tillstöta i form av blodförgiftning eller hjärnhinneinflammation.

Behandling sker mot symtomen och vanligen antibiotikum.

Det finns två sorters vaccin mot lunginflammation

Vaccin mot lunginflammation finns av 2 typer:

Pneumovax. Ett polysackaridvaccin med kapselmaterial (kolhydrat) från pneumokocker vilka orsakat allvarlig pneumokocksjukdom hos barn och vuxna.

Pneumovax kan ges till barn och vuxna från 2 år och är sedan 1994 rekommenderat till specifika riskgrupper.

Prevenar13. Ett konjugerat pneumokockvaccin där kapselmaterialet är kopplat till ett bärarprotein vilket gör att även mycket små barn kan vaccineras (från 6 veckors ålder). Vaccination av barn minskar symtomfritt bärarskap och ger mer än 90% skydd mot allvarlig sjukdom.

Prevenar 13 är godkänt för barn och vuxna. Du som är 18 år och äldre bör få minst en dos vaccin. 

När behöver jag vaccinera mig mot lunginflammation?

Vuxna från 18 års ålder speciellt i avsaknad av grundvaccination bör vaccineras mot lunginflammation. Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination om du är 65 år och äldre och inte vaccinerat dig tidigare. Ett annat schema kan krävas när det gäller medicinska riskgrupper.

Vaccinationen ingår i vaccinationsprogrammet för barn

Prevenar 13 ingår i barnvaccinationsprogrammet sedan 2009 vid 3, 5 och 12 månaders ålder. Vaccination kan även rekommenderas till barn och vuxna vid sjukdomar med ökad risk för pneumokocksjukdom.

Hur ofta behöver jag vaccinera mig mot lunginflammation?

Du som är 18 år och äldre skall ha minst en dos. En komplettering kan krävas för vissa patientgrupper med ökad risk för lunginflammation.

Biverkningar

Du kan få reaktion på stickstället (rodnad, svullnad) och ibland feber eller huvudvärk. Yngre får oftare biverkan än äldre.

Gravida och ammande

Vaccin mot lunginflammation bör undvikas under graviditet och amning.

Skrivet och uppdaterat senast 23-03-2021 av Dr. Karl-Eric Karlman