Vaccination mot kolera (Dukoral)

Kolera är en smittsam sjukdom som orsakas av bakterien Vibrio cholerae. Kolera kallas också för turistdiarré eftersom sjukdomen ger diarré som symptom och man kan drabbas om man åker till länder med bristande hygien. Genom att vaccinera dig mot kolera kan du skydda dig mot sjukdomen.

Symtom

Om du drabbats av kolera börjar symptomen ofta med akuta mag- och tarmbesvär med riklig, vattnig avföring som kan uppgå till mer än 20 liter på ett dygn. 

Det är mindre vanligt med kräkningar men detta kan leda till snabb uttorkning som kan följas av cirkulationskollaps. 

Det kan också förekomma sjukdomsfall med mindre uttalad diarré och det är speciellt vanligt hos barn, men det kan även förekomma även hos äldre.

När ska jag vaccineras mot kolera?

Du bör vaccinera dig mot kolera om du ska leva under enkla hygieniska förhållanden i områden där risken för kolerasmitta är stor. 

Det är viktigt att överväga vaccin för de som äter magkatarr-/magsårsmediciner, har någon bakomliggande sjukdom som till exempel tarmsjukdom, diabetes, hjärt- eller njursjukdom.

Hur sprids kolera?

Kolera sprids genom mat och dryck och är därför mer vanligt förekommande i områden med bristande dricksvattens- och livsmedelshygien.

Vaccin mot kolera tas som dryck

Det vaccin som vanligtvis ges mot kolera är Dukoral. Dukoral är ett drickbart vaccin som du oftast tar hemma och du ska förvara vaccinet i kylskåpet tills du tar det. 

Dukoral blandas med vatten och ett citronsmakande bruspulver som innehåller bikarbonat som skyddar vaccinet mot magsaften. Du ska inte äta eller dricka en timme före och en timme efter du har tagit vaccinet.

Hur många doser behövs?

För vuxna behövs två doser av Dukoral för att få ett bra skydd mot kolera. För barn mellan två och sex år behövs tre doser av Dukoral för att få ett bra skydd mot kolera.

Hur långt innan ska det tas?

För vuxna gäller att de två doserna vaccin ska ges enligt följande intervall:

  •       Ta den första dosen minst tre veckor innan du ska resa
  •       Ta den andra dosen en vecka efter den första dosen och se helst till att den andra dosen tas senast en vecka före avresa

För barn mellan två och sex år ska de tre doserna tas på följande sätt för bästa skydd mot kolera:

  •       Den första dosen ska tas helst fyra veckor före avresa
  •       Den andra dosen ska tas en vecka efter den första dosen
  •       Den tredje dosen ska tas en vecka efter den andra dosen

Hur länge skyddar Dukoral?

Efter att vuxna har tagit de två doserna vaccin erhålls skydd mot kolera i minst sex månader. För bästa skydd ska du ta en ny dos om du ska resa igen och det var mindre än två år sedan du vaccinerade dig. 

Om det har gått mer än fem år sedan du vaccinerade dig behöver du två nya doser för att ha skydd.

Barn har skydd mot kolera i sex månader efter den tredje dosen. Om barnet ska resa igen och det har gått mer än sex månader sedan förra dosen behöver barnet ta en ny dos. 

Om det har gått mer än två år sedan sista dosen behöver barnet ta tre nya doser för att ha skydd.

Så skyddar du dig mot kolera

Förutom att skydda dig mot kolera genom att ta vaccin, kan du också skydda dig mot sjukdomen genom att iaktta god dricksvattens- och livsmedelshygien. 

Läs på om hur vanligt kolera är i landet du ska åka till och försök undvika områden där det kanske är mer vanligt.

Biverkningar

Efter vaccination mot kolera kan biverkningar som diarré, gaser och ont i magen förekomma, men det är ovanligt. Om dessa besvär uppkommer så brukar de gå över inom några dagar.

Kan gravida och ammande vaccineras mot kolera?

Både gravida och ammande kvinnor kan vaccineras mot kolera.

Kan barn vaccineras?

Barn över två år kan vaccineras mot kolera.

Skrivet och uppdaterat senast 24-07-2021 av Dr. Karl-Eric Karlman