Gula febern vaccin

Gula febern är en sjukdom som orsakas av ett virus som sprids med myggor. Gula febern förekommer i stora delar av tropiska Afrika men även i vissa delar av Sydamerika och då framförallt i Amazonas.

Nuförtiden är risken att som turist drabbas av sjukdomen liten, men det går att minimera risken ytterligare med vaccination.

Symptom

Det tar ca 3-6 dagar från smitta till symtom och de första symtomen av gula febern är ofta en gulaktig ton i ögon och hud som uppkommer eftersom levern har inflammerats. 

Vanligtvis är symtomen av sjukdomen mer influensaliknande och man kan få feber, muskelvärk samt huvudvärk. Därefter följer en tillfällig förbättring av symtomen, men efter detta kommer sjukdomen i ca 15% av fallen övergå i en allvarligare fas. 

Denna fas innefattar symtom som buksmärtor, ryggsmärtor, hög feber och gulfärgad hud, men även blåmärken och blödningar från näsa eller blodiga kräkningar kan förekomma.

Vilka länder tillhör riskområden?

Gula febern är förekommande i stora delar av tropiska Afrika men även i vissa delar av Sydamerika och då framförallt i Amazonas.

När ska jag vaccineras mot gula febern?

Du bör vaccinera dig mot gula febern om du ska besöka riskområden där sjukdomen förekommer. Detta inkluderar tropiska områden i Afrika eller Sydamerika och en del storstäder i Sydamerika.

Vissa länder kräver intyg på att du vaccinerats mot gula febern innan du kan resa in i landet. Detta gäller speciellt för de som kommer resande från områden där sjukdomen är vanligt förekommande i syfte att skydda landet från spridning av sjukdomen. För att detta intyg ska vara giltigt måste vaccinationen ha utförts minst tio dagar innan ankomst till landet.

Vem ska inte vaccineras?

Eftersom vaccinet mot gula febern är ett levande försvagat virus, får det inte ges till personer med nedsatt immunförsvar eller gravida. 

Du ska inte heller ta vaccinet om du behandlas med cytostatika eller höga kortisondoser under en lång tid. 

Barn som är yngre än nio månader ska helst inte vaccineras mot gula febern. 

Gula febern vaccin ska heller inte tas om du har känd allvarlig allergi mot någon beståndsdel i vaccinet.

Hur många doser behövs?

Det krävs endast en dos av vaccinet mot gula febern då Världshälsoorganisationen (WHO) har fastställt att en dos ger livslångt skydd

95% av de som vaccinerats mot gula febern har skydd mot sjukdomen inom en vecka efter vaccinationen.

Har gula febern vaccin några biverkningar?

Allvarliga biverkningar från vaccination mot gula febern är väldigt ovanliga. Det vanligaste är istället att vaccinet kan orsaka rodnad, svullnad och ömhet på injektionsstället under några dagar hos ca 25% av de vaccinerade.

Vad kostar vaccin mot gula febern?

Vaccination mot gula febern (Stamaril) kostar 480 kr.

Kan barn vaccineras mot gula febern?

Det går bra att vaccinera barn som är äldre än nio månader. 

Om barnet är yngre än nio månader och ska resa till områden med hög risk för gula febern, kan barnet ibland få vaccineras. Det gäller speciellt för barn i åldern sex till åtta månader.

Skrivet och uppdaterat senast 19-06-2021 av Dr. Karl-Eric Karlman