Vaccination mot kikhosta​

Kikhosta är en väldigt smittsam sjukdom som orsakas av en bakterie i luftvägarna och är därför en luftvägsinfektion. Sjukdomen hör till barnsjukdomarna och sjukdomen kan vara mycket allvarlig för spädbarn, men vuxna kan också insjukna. 

I vaccinationsprogrammet för barn ingår vaccinering mot kikhosta. Trots att vaccination har minskat förekomsten av kikhosta så förekommer sjukdomen fortfarande.

Symptom

Oftast börjar kikhosta som en vanlig förkylning med hosta, snuva och lätt feber. För barn kommer hostan bli allt mer intensiv med tiden, medan symptomen för vuxna är lindrigare och påminner mer om en långvarig övre luftvägsinfektion. 

Någon till några veckor efter smittotillfället uppkommer kikningarna som är karakteristiska för kikhosta och hostattackerna avslutas ofta med kräkningar och barnet kan tappa andan.

Vaccin mot kikhosta finns endast i kombination

Vaccin mot kikhosta finns för närvarande inte som enskilt vaccin, utan ges i kombination med andra vaccin. De kombinationsvacciner som finns är: 

  • Difteri-stelkramp-kikhosta-polio-Hib-hepatit B
  • Difteri-stelkramp-kikhosta-polio 
  • Difteri-stelkramp-kikhosta

När ska jag vaccineras?

Vaccin mot kikhosta ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet som ges vid tidpunkterna 3 månader + 5 månader + 12 månader, 5 år samt årskurs 8-9. 

Vuxna rekommenderas en påfyllnadsdos vart 20:e år.

Hur många doser behövs?

Från det att barnet har tagit en dos vid 3 månader, 5 månader respektive 12 månader, avtar effekten från vaccinet gradvis efter cirka 5 år. Därför ingår påfyllnadsdoser vid 5 års ålder och i årskurs 8-9. Därmed får barnet totalt fem doser av vaccinet under sin uppväxt.

För vuxna behövs endas en dos vart 20:e år.

Kan vuxna vaccinera sig mot kikhosta?

Förutom det kombinationsvaccin som ingår i barnvaccinationsprogrammet, rekommenderas en påfyllnadsdos vart 20:e år. Detta ges då också i form av ett kombinationsvaccin.

Har vaccin mot kikhosta några biverkningar?

Vaccinet mot kikhosta kan ge biverkningar som rodnad, svullnad och ömhet på injektionsstället som kvarstår i några dagar, men dessa biverkningar är ofta lindriga.

Vad kostar kikhostevaccin?

Kombinationsvaccination mot stelkramp, difteri och kikhosta (Boostrix) kostar 395 kr. 

Kombinationsvaccination mot stelkramp, difteri, kikhosta och polio (Boostrix Polio) kostar 460 kr.

Kan gravida vaccineras mot kikhosta?

Idag finns det ingen rekommendation om vaccin mot kikhosta till gravida. Dock kan det vara viktigt att se över sitt skydd om man planerar en graviditet eftersom barnet då skyddas mot sjukdomen. 

I vissa länder finns rekommendationer om vaccination till gravida under andra delen av graviditeten eftersom barnet då också blir vaccinerad.

Skrivet och uppdaterat senast 15-07-2021 av Dr. Karl-Eric Karlman