Vaccin mot livmoderhalscancer (HPV)

Livmoderhalscancer drabbar nedre delen av livmodern och orsakas ofta av en virustyp som kallas för humant papillomvirus (HPV). Detta virus sprids lätt via hud- och slemhinnekontakt och de allra flesta infekteras med viruset under sin livstid. 

Oftast märks inte HPV-infektionen av, men om viruset stannar i kroppen för länge ger det ökad risk att få livmoderhalscancer och andra typer av cancer. 

HPV vaccin mot livmoderhalscancer ger dig ett bra skydd mot de HPV-typer som orsakar livmoderhalscancer, om du inte redan blivit smittad med dessa HPV-typer.

I vilken ålder ska man vaccineras mot livmoderhalscancer?

Ju tidigare du vaccineras, desto bättre skydd erhålls. Vaccination mot HPV i form av HPV-vaccin ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Barn erbjuds HPV-vaccin i årskurs 5 och sedan 2020 ingår även vaccination för pojkar.

Vem ska inte vaccineras?

Personer som har överkänslighet mot något ämne som ingår i vaccinet ska inte vaccineras. 

En person som är akut sjuk eller har hög feber ska inte heller vaccinera sig, utan då ska vaccinationen senareläggas. Gravida ska inte heller vaccinera sig.

Hur många doser behövs?

För barn på 9-13 år eller 9-14 år gäller ett tvådosschema där doserna ges med minst sex månaders mellanrum.

För äldre barn och vuxna samt för barn med nedsatt immunförsvar gäller ett tredosschema. I tredosschemat rekommenderas det att de två första doserna ges med 1–2 månaders mellanrum och att det ska gå minst 4-5 månader mellan dos två och tre.

Hur stort skydd ger livmoderhalscancervaccin?

Livmoderhalscancervaccin skyddar till mer än 70% mot de HPV-typer som orsakar livmoderhalscancer så länge man inte blivit smittad med dessa virustyper innan vaccination. Vaccinet skyddar alltså inte mot en redan pågående infektion.

Eftersom HPV är en grupp av olika virustyper kan livmoderhalscancervaccin ge skydd mot andra sjukdomar som orsakas av olika HPV-typer. Detta inkluderar ett skydd mot de HPV-typer som kan ge könssjukdomen kondylom.

Är vaccin mot livmoderhalscancer farligt?

Vaccin mot livmoderhalscancer är inte farligt utan istället ett bra sätt att skydda sig mot livmoderhalscancer och andra sjukdomar som HPV-typer kan ge.

Har livmoderhalscancervaccin några biverkningar?

Som med de flesta vaccin är det vanligt med lite rodnad och smärta vid injektionsstället, men detta brukar snabbt gå över. Du kan även få kortvarig feber, huvudvärk, trötthet eller känna av illamående.

Vaccinet ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet

HPV-vaccin mot livmoderhalscancer ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Vaccinet erbjuds för alla barn i årskurs 5 och sedan 2020 ingår även vaccination av pojkar i programmet. På så sätt minskar både risken att pojkar och män infekteras med olika HPV-typer och dessutom minskar spridningen av de virus som vaccinet skyddar mot.

Kan jag få livmoderhalscancer trots att jag har vaccinerats?

HPV-vaccinet mot livmoderhalscancer skyddar till mer än 70% mot de HPV-typer som orsakar livmoderhalscancer. Detta innebär att kvinnor saknar skydd mot ca 30% av all livmoderhalscancer, varav det fortfarande finns en risk att få livmoderhalscancer om man har vaccinerats. Det är därför viktigt att flickor som blivit vaccinerade ändå går på cellprovskontroller som vuxna.

Kan gravida och ammande vaccineras?

Kvinnor som ammar kan vaccinera sig. Dock ska gravida vänta med att vaccinera sig till efter graviditeten.

Skrivet och uppdaterat senast 03-07-2021 av Dr. Karl-Eric Karlman