Hepatit A vaccin

Hepatit A är en sjukdom som orsakas av ett virus som infekterar levern och ger leverinflammation. Trots att sjukdomen är ovanlig så kan den bli mycket allvarlig. Genom att vaccinera dig mot hepatit A kan du minimera risken att få sjukdomen.

Hur smittar hepatit A?

Hepatit A smittar främst via avloppsförorenat vatten och du kan därför bli smittad om du direkt dricker detta vatten eller sköljer livsmedel med vattnet. På grund av detta förekommer hepatit A främst i länder där dricksvattenhygienen är dålig.

Tiden från det att du har blivit smittad med hepatit A till att du börjar utveckla sjukdomssymptom är två till sex veckor.

Symptom

Hepatit A är en sjukdom som drabbar levern och den smittade kan få symptom som feber, huvudvärk, muskelvärk, trötthet och illamående. Dessutom kan kräkningar och magont ibland förekomma och vissa kan även få gulsot och därmed bli gula i huden och ögonvitorna. 

De flesta smittade känner av en stark trötthet samt dålig matlust och dessa symptom kan vara i flera månader. 

Vissa smittade får inga symptom alls.

Riskområden

Trots att hepatit A finns i hela världen, är det vissa områden som har en större spridning av viruset. Detta gäller främst för låg- och medelinkomst länder med sämre hygieniska förutsättningar och där dricksvattenhygienen är dålig. 

Områden som är i riskzonen för hepatit A är främst Afrika, Asien, Syd- och Centralamerika samt Östeuropa.

Du bör vaccinera dig mot hepatit A ifall du ska resa till riskområden. 

Hur lång innan ska jag vaccineras mot hepatit A?

Det rekommenderas att du vaccinerar dig två veckor före resan för att du ska få ett fullgott skydd mot viruset. Dock får du också ett mycket bra skydd om du vaccinerar sig på själva avresedagen.

Hur många doser behövs?

Vaccinering mot endast hepatit A tas i två doser och efter den första dosen har du ett fullgott skydd som räcker i minst ett år. Efter den andra dosen, som tas tidigast sex månader efter första dosen, har du ett skydd mot hepatit A i minst 30 år.

Du kan också ta ett kombinationsvaccin mot både hepatit A och hepatit B och du vaccineras då vid tre tillfällen enligt följande:

  •       Du får första dosen
  •       Du får andra dosen en månad efter första dosen.
  •       Du får tredje dosen tidigast sex månader efter andra dosen

Efter den tredje dosen av kombinationsvaccinet har du skydd mot hepatit A under minst 30 år samt skydd mot hepatit B resten av livet.

Hur länge håller vaccin mot hepatit A?

Skydd mot hepatit A varar i minst 30 år efter fullvaccination. Detta gäller både för vaccination mot endast hepatit A samt med kombinationsvaccinet mot hepatit A och hepatit B. 

Nästan alla de som vaccinerats utvecklar ett skydd mot hepatit A en månad efter första dosen.

Har hepatit A vaccin några biverkningar?

Det är ovanligt mot allvarliga reaktioner mot vaccinet, men du kan förvänta dig att det blir lite rött, svullet och ömt på stickstället. 

En del får även feber, huvudvärk och muskelvärk.

Hur kan jag skydda mig mot hepatit A?

Förutom att vaccinera dig mot hepatit A, kan du dessutom skydda dig mot sjukdomen genom att vara extra noga med hygienen. Nedanför följer ett antal hygienråd:

  •   Tvätta alltid händerna noga med tvål och vatten efter toalettbesök och innan tillagning av mat.
  •       Drick flaskvatten eller vatten som har kokats eller filtrerats.
  •       Tillaga maten ordentligt i hög värme.

·   Undvik rått kött, råa eller löskokta ägg, samt is som kan vara gjort på kranvatten.

Skrivet och uppdaterat senast 03-07-2021 av Dr. Karl-Eric Karlman