Region Skåne:
Vaccination against covid-19

Peru

Om du ska resa till Peru är det bra att kolla upp statusen för ditt vaccinationsskydd. Du rekommenderas att vaccinera dig mot hepatit A och hepatit B. Dessutom finns det risk att drabbas av tuberkulos, och kolera, varav du rekommenderas att vaccinera dig mot dessa sjukdomar. 

Vaccin mot tyfoid rekommenderas vid längre vistelser i Peru. Eftersom gula febern också förekommer i vissa delar i Peru är vaccin mot sjukdomen starkt rekommenderat.

Rekommenderade vaccinationer

Vid längre vistelse (backpacking, volontärarbete, bosättning etc.)

Övriga rekommendationer

Hygien

Det är inte rekommenderat att dricka kranvattnet i Peru. Vattnet ska antingen kokas för för att vara drickbart, men du rekommenderas också att köpa flaskvatten.

Malaria

Malaria förekommer i vissa områden i Peru och ibland kan profylax med malariatabletter rekommenderas.

Rabies

Eftersom rabies förekommer i Peru bör du vidta försiktighet kring däggdjur samt direkt uppsöka sjukvård om du blir biten.

Bra att veta om Peru

Klimat och bästa tid att resa

Klimatet i Peru varierar från torrt ökenklimat i väster till tropiskt i öster. Vid landets kustremsa är temperaturen från december till april i genomsnitt 24–27°C och från maj till oktober är klimatet mildare med en genomsnittlig dagstemperatur på 18–22°C.

Sjukvård

I de större städerna i Peru finns tillgång till privat sjukvård med europeisk standard. Du rekommenderas att ha en heltäckande rese- och sjukförsäkring inför din resa till Peru.

Skrivet och uppdaterat senast 31-10-2021 av Dr. Karl-Eric Karlman