Colombia

För att ha ett bra skydd under din resa till Colombia rekommenderas du att vaccinera dig mot ett antal sjukdomar. Detta inkluderar vaccination mot hepatit A och hepatit B. Du rekommenderas också att vaccinera dig mot kolera och tyfoid.

Rekommenderade vaccinationer

Vid längre vistelse (backpacking, volontärarbete, bosättning etc.)

Obligatoriska vaccinationer

Du måste ha gula febern vaccin om du nyligen besökt ett land där gula febern förekommer eller varit i transit i ett sådant land.

Övriga rekommendationer

När du ska resa till Colombia finns det dessutom några andra rekommendationer som är bra att följa.

Hygien

Kranvattnet anses vara säkert att dricka i Colombias huvudstad Bogotá, men i övriga delar av landet rekommenderas vatten på flaska.

Malaria

Malaria förekommer i Colombia och framförallt vid kusten och i låglänta delar av landet. Profylax i form av malariatabletter rekommenderas därför som skydd.

Rabies

Djur som bär på rabies är vanligt förekommande i Colombia. Speciellt hundar bär på viruset men du bör därför iaktta försiktighet kring djur i allmänhet.

Bra att veta om Colombia

Inför din resa till Colombia finns det lite grundfakta om landet som kan vara intressant och viktig att känna till.

Klimat och bästa tid att resa

Colombia har ett varierande klimat i och med att landet har kust både mot Stilla havet och Karibiska havet. Klimatet är dock övervägande tropiskt. 

I och med att Colombia ligger nästintill på ekvatorn har Colombia inte några årstider. Det är därför ungefär samma temperatur året runt i landet.

Sjukvård

I de stora städerna i Colombia finns både privata sjukhus och kliniker med god standard. Allmänna sjukhus är fungerande men rekommenderas generellt inte. På landsbygden och i mindre städer är standarden på hälsovården ofta bristfällig.

Skrivet och uppdaterat senast 26-08-2021 av Dr. Karl-Eric Karlman