Region Skåne:
Vaccination against covid-19

Brasilien

Om du planerar att resa till Brasilien är det bra att komma förberedd rent vaccinationsmässigt. Förutom grundskydden är det också rekommenderat med vaccin mot hepatit A och B. Du rekommenderas också att vaccinera dig mot kolera och tyfoid om du planerar att spendera en längre tid i landet.

Rekommenderade vaccinationer

Vid längre vistelse (backpacking, volontärarbete, bosättning etc.)

Övriga rekommendationer

Hygien

I vissa storstäder i Brasilien är kranvattnet säkert att dricka. För att vara på den säkra sidan är det dock bäst att hålla sig till att dricka vatten på flaska. 

Frukt och grönsaker bör sköljas noga och den hygieniska standarden på restauranger är i allmänhet god.

Malaria

Malaria förekommer i ett flertal områden i Brasilien och särskilt i Amazonas. Därmed rekommenderas profylax med malariatabletter vid resa till Brasilien.

Myggskydd

Det finns ett antal myggburna sjukdomar som förekommer i Brasilien. Bland annat malaria och zikavirus förekommer i Brasilien. Dessutom förekommer sjukdomarna denguefeber, chikungunyafeber samt gula febern.

För att skydda dig mot dessa sjukdomar är det viktigt att du använder myggmedel i förebyggande syfte och undviker fuktiga platser där myggor trivs. Säkrast är också att sova under myggnät samt att bära kläder som skyddar huden från stick.

Rabies

Det finns risk för rabies i Brasilien. Du ska därför undvika kontakt med däggdjur och sök omedelbart vård om du skulle bli biten av något djur.

Bra att veta om Brasilien

Klimat och bästa tid att resa

På grund av att Brasilien är så stort så varierar klimatet i landet, men det är mestadels tropiskt. I Brasilien är det vinter från juni till augusti och sommaren sträcker sig från december till februari. Det är dock endast i södra Brasilien som skillnaden på årstiderna är väsentlig när det kommer till vädret.

Under sommarmånaderna i december till februari ligger dagstemperaturen ofta närmare 30 grader.

Sjukvård

Svenskar har rätt till akutvård på brasilianska offentliga sjukhus. Bra läkare och tandläkare finns, men den offentliga sjukhusvården har en lägre standard än den svenska. 

Privata sjukhus tar endast emot patienter som kan framställa bevis på försäkring eller har tillräckliga finansiella medel. Se därför till att ha en täckande reseförsäkring och tillgängliga betalningsmedel.

Skrivet och uppdaterat senast 31-10-2021 av Dr. Karl-Eric Karlman