PCR-test med reseintyg i Linköping

På vår klinik i Linköping erbjuder vi PCR-test med reseintyg för Covid-19. I den här artikeln kan du läsa mer om hur ett PCR-test går till och hur reseintyget fungerar.

Vad är ett PCR-test?

Ett PCR-test används för att se ifall en person har en pågående infektion av Covid-19. Testet utförs genom att föra in en provtagningspinne i näsan. På pinnen fastar slem som kan vara virusinfekterade. 

När provet undersöks och Covid-19 viruset upptäcks så kommer testresultatet visa positivt.

Ett PCR-test inte skilja på om det virusinfekterade slemmet kommer från smittsamt eller icke smittsamt virus. Testet kan därmed visa positivt trots att du inte längre har smittsamt virus i kroppen. 

Därför är det bara ett positivt testresultat i kombination med att du visar symptom som säkerställer att du har en pågående infektion och är smittsam.

Hur fungerar reseintyget?

För att kunna resa till vissa länder ställs krav på att du kan uppvisa ett reseintyg som säkerställer att du har testat negativt för Covid-19. 

Reseintyget är skrivet på engelska och signeras och stämplas av legitimerad läkare och är försett med en QR-kod så att det kan verifieras online i hela världen. Intyget innehåller uppgifter om ditt namn, medborgarskap, passnummer samt var och när testet tagits och dess resultat.

För olika länder gäller olika tids- och åldersgränser för när PCR-testet ska utföras och du får själv undersöka vad som gäller för ditt resmål. 

Du rekommenderas att ta PCR-testet 48 timmar innan avresa eftersom du får ditt reseintyg vid negativt resultat 1 dag efter provtagningen.

Vad kostar ett PCR-test?

PCR test med reseintyg kostar 995 kr.

Var kan jag ta ett PCR-test?

Du kan ta ett PCR-test på vår klinik på Bielkegatan i Linköping.

Så går testet till

  1. Provtagning tas med en bomullspinne som förs in längst bak i näsan. Pinnen roteras där i ca 10 sekunder emot slemhinnan.
  2. Provet skickas till ett laboratorium för analys.
  3. Du får ditt provsvar och reseintyg 1 dag efter provtagningen.

Vi erbjuder provtagning för barn

Barn från 5 års ålder kan ta PCR-test. När minderåriga tar PCR-test behöver de ha med sig giltig legitimation samt ha vårdnadshavare med sig till mottagningen. 

Du måste göra en individuell bokning för respektive barn och barnet behöver ha en unik e-postadress för bokningen. Kom ihåg att spara inloggningsuppgifter till respektive e-postadress då de behövs när du ska ladda ned reseintygen.

Inför testet

För att du ska kunna ta ett PCR-test ska du tänka på detta inför testet:

  • Vid testtillfället ska du ha varit symptomfri i minst 48 timmar och det ska vara minst 7 dagar sedan du du först fick symptom. Exempel på symptom är halsont, huvudvärk, värk i muskel och leder, feber, torrhosta, nästäppa, snuva, illamående och andningsbesvär.
  • Du behöver ha svenskt personnummer 
  • Du måste vara 5 år eller äldre
  • Ha med giltig legitimation till testningen (gäller även för minderåriga)
  • Se också till att undvika att göra följande 1 timme innan provtagningen: äta, dricka, röka, snusa, borsta tänderna eller tugga tuggummi.

Hur exakt är provsvaret?

PCR-test har en specificitet på 100%, vilket innebär att det inte blir några falskt positiva resultat med testet. 

Testet har en sensitivitet på 90%, vilket innebär att det erhålls 1 falsk negativt resultat av 10 testade som har Covid-19. Det finns alltså en liten risk att du testar negativt fast du är positiv för Covid-19.

Skrivet och uppdaterat senast 17-08-2021 av Dr. Karl-Eric Karlman