Vaccinova | Senaste nytt

Viktig info om Covid -19 intyg:

Läs detta innan du bokar tid!

 


 

Vi utför läkarintyg för Covid- 19 för utlandsresor. Priset är just nu 1.900 kr/test

OBS: Man måste vara helt symtomfri för att kunna besöka oss. Ej snuva, hosta eller feber. Detta är ett test för att visa att du är frisk, inte sjuk. OBS: pga ökat tryck på labbet kan det dröja längre än 24 h innan du får intyget. Vi kan tyvärr inte påverka detta och ger inget prisavdrag om svaret fördröjs på grund av försening hos laboratoriet.

Riktlinjer Covid -19 intyg: OBS! Tisdagar har vi inte någon provtagning.

  • Vissa länder kräver att intyget tas 72 h före avresa senast. Andra länder kräver 48 h. Det måste du själv ta reda på.

Riktlinjer att tänka på:

  • Du som kund tar själv allt ansvar för att du har har rätt intyg till det land du ska resa till och att du har förstått vad som krävs, dit du ska resa.
  • Vi frånsäger oss allt ansvar om inte intyget blir godkänt. Du måste själv ta ansvar för att det är rätt formulär, rätt antal timmar osv. Vi tar provet och skriver på det intyg du har med dig. Annars får du ett standardintyg av oss, på engelska som heter "General traveller" Vi har även ett "Fit for flight" - intyg.
  • Kontrollera med flygbolaget, resebyrån eller ambassaden så du vet exakt vad som krävs.
  • Vaccinova AB utför endast provet och fyller sedan i det formulär/intyg som du har med dig eller också får du ett standard- intyg.
  • Vaccinova AB frånsäger sig allt ansvar för om du blir stoppad i tullen eller vid Gaten för att du inte har ett intyg som är korrekt eller att det har            gått för lång tid.
  • Du får en PDF- fil. Vi kan inte längre lämna ut intyg i pappersform. Detta pga av att vi då samlar för många kunder inne på kliniken samtidigt plus att vi inte kan säga exakt när svaret kommer och då ha personal på plats.

 

ANTIKROPPSTEST: (Gäller ej som intyg för resor) Vi har sedan i april arbetat med tester för Corona- antikroppar via blodprov från fingret. Nu även i Åtvidaberg, Västervik, Mjölby, Motala, Loftahammar, Kalmar, Nybro, Husqvarna, Jönköping och Apotek Hjärtat på Tanneforsgatan i Linköping. Priset för ett test är 295 kr och svaret kommer inom 15 minuter. Detta är ett test som visar att du HAR HAFT Covid -19 infektion och nu är frisk igen och har bildat ett skydd och fått antikroppar som syns i vårt test. Detta kan ej användas för att resa.


Antikropps- test SARS Covid -19 (Corona- virus)

* Senaste nyheten kring våra tester: Tillverkaren har gjort ny validering som visar bättre resultat än väntat. Man har nu påvisat en träffsäkerhet  som är lika hög som hos blodprover gjorda i armen, istället för i fingret.

* Vaccinova AB har sedan 4 mån tillbaka möjlighet att erbjuda riktigt bra tester för antikroppar mod SARS Covid 19 dvs Corona- virus.

 Vi her gjort en egen observationsstudie för att bedöma hur bra våra resultat egentligen är. Det test vi använt hittills kommer från Medical Systems samt Genbody och har hög träffsäkerhet och kan användas på ett mycket säkert sätt.

Efter 35 veckors testning börjar vi bli allt mer fascinerade av resultaten. Vi ser redan flera spännande trender och tendenser. Vi kan konstatera att senitivitenten vid positivt svar på 99-100 % som grundstudien angav  tycks stämma mycket väl. Man vill inte ha ett falskt negativt svar. Vi kan inte se att vi skulle ha haft ett enda falskt positivt svar hittills. Vi har i dagsläget utfört ca 4000 st tester.

När det gäller negativt svar har man ett lite sämre resultat dvs 97 %. Det kan i sig ha flera olika förklaringar. Dels kan det innebära att testet inte är designat på ett sätt som hittar bättre än så. Det finns även andra felkällor. Vi ser tex att en viktig pararmeter är att man inte får testa för tidigt. Det bör enl FHI ha gått minst tre veckor efter att man blivit frisk. Vi ser en tendens till att det nog kan ta lite längre tid än så. Den senaste valideringen visar ännu högre säkerhet och vi presenterar dem inom kort.

Vi ser tex att om man bara haft ett lindrigt sjukdomsförlopp så tycks man få ett betydligt svagare antikropps- svar. Om man beskrivit att man varit svårt sjuk så kommer reaktionen i testet snabbare och är också mycket kraftigare. Det har nästan uteslutande varit så i de fall vi sett hittills.

Vi har också sett att vissa personer inte tycks vara mottagliga för smittan. Ett exempel på detta är flera familjer där tre stycken varit smittade men en klarat sig helt utan symtom.

 

Vi är det företag i Östergötland som startade först med detta och vi har nu byggt upp en kunskapsbank som ger oss god kompetens att avläsa svar och göra bedömningar med hög kvalitet.

Vi kommer här på nyhetssidan löpande berätta om de slutsatser vi har dragit allt eftersom vårt underlag ökar. Vi har efter ca 5000 tester och ca 40 positiva svar kunnat bygga upp en liten erfarenhetsbas som i nuläget gör att vi nästan alltid kan förutsäga om ditt svar är positivt eller negativt. De flesta som är positiva har väldigt många gemensamma faktorer som

Mer info följer inom kort:

 


Tajgafästingen

Vi får massor av frågor om den nya så kallade "Tajgafästingen" som det skrivits om i Expressen mm. Med blotta ögat är det omöjligt att se skillnad på en vanlig fästing och Tajgan, men de kan alltså bära på olika varianter av TBE viruset. Den sortens färsting som är vanligast och funnits länge i Sverige kallas för western TBE. Det som forskaren Giulio Grandi, vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) kommit fram till är att Tajgan bär på farligare TBE-virusvarianter (far eastern TBE och siberian TBE). Dessa är dödligare och speciellt farliga för personer med nedsatt immunförsvar.

Enligt professor Thomas Jaenson ska vanligt TBE-vaccin erbjuda ett fullgott skydd även mot denna form av TBE.

Utöver att vaccinera sig är det alltid viktigt att bära heltäckande kläder. Samt att gå igenom hela kroppen efter en vistelse i naturen för att hitta de små djuren innan de hunnit bita fast sig. 

Bilden kan innehålla: text

 

Källa: https://www.expressen.se/halsoliv/halsa/sjukdomar--besvar-1/finns-det-tbe-virus-dar-du-ska-semestra-/ https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/50819K/smittspridande-fasting-brer-ut-sig-i-sverige

Följ oss gärna i sociala medier!