Vaccin mot vattkoppor

Vattkoppor är en sjukdom som orsakas av ett virus som heter varicella-zostervirus och ger symtom som feber och kraftigt kliande blåsformiga utslag. 

Vattkoppor är en vanlig sjukdom i Sverige och de allra flesta drabbas av sjukdomen någon gång i livet. 

Sjukdomen är mycket smittsam men oftast ofarlig och symptomen är mycket lindrigare för barn än vuxna. Genom att vaccinera dig mot vattkoppor kan du minska risken att bli smittad.

Vem ska vaccineras mot vattkoppor?

Vaccination mot vattkoppor ingår ännu inte i det svenska vaccinationsprogrammet för barn, men en utredning kring detta har påbörjats av Folkhälsomyndigheten. 

Vaccin mot vattkoppor ges främst till barn i riskgrupp som till exempel har underliggande sjukdom som leder till nedsatt immunförsvar. Dessutom rekommenderas att syskon och nära kamrater vaccineras för att minimera smittrisken.

Barn från 1 års ålder kan vaccineras mot vattkoppor hos oss på Vaccinova

Hur många doser behövs?

För att få ett säkert skydd mot vattkoppor rekommenderas 2 doser vaccin med minst 4 veckors mellanrum mellan doserna.

Kan jag få vattkoppor trots att jag är vaccinerad?

Skyddseffekten hos vaccin mot vattkoppor är väldigt god, varav risken att insjukna med vattkoppor trots vaccinering är låg. 

Redan efter en dos vaccin utvecklar nästan alla barn skydd mot vattkoppsviruset. För vuxna utvecklar cirka 80% skydd mot vattkoppsviruset efter en dos, men så gott som 100% har skydd efter två doser. 

Skulle du få vattkoppor trots att du har vaccinerat dig så får du en mycket mildare sjukdom med lindrigare symptom.

Biverkningar

Vid vaccination mot vattkoppor kan du uppleva rodnad, svullnad och ömhet på injektionsstället under några dagar. 

Cirka 5% av de vaccinerade kan uppleva en försvagad form av sjukdomen med enstaka blemmor eller blåsor 1-2 veckor efter vaccinationen.

Skrivet och uppdaterat senast 14-06-2023 av Dr. Karl-Eric Karlman