Vaccination mot stelkramp

Stelkramp (tetanus) finns över hela världen och ger en sjukdom som obehandlad oftast leder till döden. I Sverige har vi ett väl fungerande vaccin sedan minst 70 år och nästa alla är vaccinerade.

Endast några få fall av stelkramp inträffar i Sverige per år. Bakterien finns i jorden och ibland kan små skador ge infektion. stelkrampsvaccin ges vanligen i kombination med andra vacciner.

Symptom

3-5 dagar efter skadetillfället får den smittade krampliknande muskelsammandragningar i ansikte och hals orsakat av det gift som bakterien utsöndrar. Behandlingen kräver oftast intensivvård.

När ska jag vaccineras mot stelkramp?

Alla rekommenderas vaccination av stelkramp. Du bör även vaccineras efter sårskada i jord eller efter djurbett.

Vaccination för barn

Stelkramp ingår i det svenska vaccinationsprogrammet för barn.

Grundvaccinationsschema i Sverige är 3 doser vid 3, 5 och 12 månaders ålder kompletterat med vid 5–6 och 14–16 års ålder.

Hur många doser behövs?

Utanför grundvaccinationsschemat för barn rekommenderas 3 doser till ofullständigt vaccinerade vuxna.

Hur länge håller vaccin mot stelkramp?

Efter grundvaccination är du skyddad minst 10 år. Kompletterande vaccination (booster) kan du sedan förnya vart 15–20 år.

Vid en större sårskada rekommenderas förnyad vaccination om det gått mer än 10 år sedan senaste vaccinationen. Vaccinet ges i kombination med andra vacciner (ex difteri, polio).

Har stelkrampsvaccin några biverkningar?

Som de flesta vacciner kan biverkningar som lättare feber och svullnad ske vid injektionsstället.

Kan gravida och ammande vaccineras?

Gravida eller ammande kan vaccineras. Vaccinationen gör att barnet föds med antikroppar och kan inte insjukna i stelkramp.

Skrivet och uppdaterat senast 12-05-2021 av Dr. Karl-Eric Karlman