Vaccination mot säsongsinfluensa

Säsongsinfluensa är en virussjukdom som ofta förekommer under en höstsäsong under året. Smittsamheten av säsongsinfluensa är mycket stor och vissa smittade kan bli allvarligt sjuka. 

Enligt Socialstyrelsen avlider i genomsnitt 685 personer i säsongsinfluensa per år. Du kan vaccinera dig mot säsongsinfluensa och därmed få ett bra skydd mot virussjukdomen.

Symptom

Om du får säsongsinfluensa är det vanligt att få symptom som halsont, feber, hosta, trötthet och ont i kroppen.

Vem bör vaccineras mot säsongsinfluensa?

Det är specifikt riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka som rekommenderas att årligen vaccinera sig mot säsongsinfluensa. Detta inkluerar följande grupper:

  •       Personer över 65 år
  •       Gravida kvinnor efter graviditetsvecka 16
  •       Vuxna och barn från sex månader med sjukdomar som inkluderar:

– kronisk hjärtsjukdom
– kronisk lungsjukdom som KOL och svår astma
andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion som extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder
– kronisk lever- eller njursvikt
– diabetes
– tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

  • Hushållskontakter samt sjukvårdspersonal som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar och annan personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa.

Hur många doser behövs?

Du tar en dos av vaccinet årligen och vaccinet skyddar antingen mot tre eller fyra virusstammar som kan orsaka influensa. Det är bäst att vaccinera sig på hösten innan influensasäsongen drar igång i större utsträckning.

Biverkningar

Det är ovanligt med allvarliga reaktioner vid vaccination mot säsongsinfluensa. 

Injektionsvaccin kan orsaka rodnad, svullnad och ömhet på injektionsstället, men det går ofta över inom några dagar. Andra biverkningar är nästäppa, huvudvärk, muskelvärk och feber.

Hur länge håller vaccinet?

Vaccin mot säsongsinfluensa håller i 6–9 månader och räcker alltså under en influensasäsong så länge du inte vaccinerar dig för tidigt under året. 

Vaccin mot säsongsinfluensa ger aldrig ett 100-procentigt skydd men de som insjuknar trots vaccination får ofta lindrigare symtom och färre komplikationer än de som inte vaccinerat sig.

Vilket skydd man får beror delvis på hur bra skydd vaccinet ger mot den influensastam som ger infektionen. Skyddet beror också på hur lång tid som gått sedan du vaccinerades eftersom det tar 2 veckor innan man får ett bra skydd av vaccinet.

Kan gravid och ammande vaccineras mot säsongsinfluensa?

Både gravida och ammande kvinnor kan vaccinera sig mot säsongsinfluensa. Generellt rekommenderas att gravida vaccinerar sig efter graviditetsvecka 16.

Gravida kan bli mer sjuka av influensa än kvinnor som inte är gravida och därför rekommenderas att gravida vaccinerar sig mot säsongsinfluensa. Dessutom ger vaccinet också ditt barn ett bra skydd mot säsongsinfluensa när barnet är nyfödd.

Kan barn vaccineras?

Barn under 6 månader ska inte vaccineras mot säsongsinfluensa.

Skrivet och uppdaterat senast 07-07-2021 av Dr. Karl-Eric Karlman