Vaccination mot RS-virus

RS-virus är ett vanligt och ytterst smittsamt luftvägsvirus som orsakar luftvägsinfektion. RS-virus (RSV) kan orsaka upprepade luftvägsinfektioner livet igenom och uppträder i årliga epidemier under vinterhalvåret. Epidemierna kommer vid varierande tidpunkter under säsongen och kan vara olika kraftiga från år till år. De som drabbas värst av allvarliga komplikationer av RS-virus är framförallt spädbarn och vuxna över 60 år.

OBS! Vaccin mot RS-virus kan endast bokas med 1 veckas framförhållning.

Symtom

Symptomen på RS-virus varierar från lindrig förkylning till allvarlig luftvägsinfektion. De första sjukdomssymtomen är vanligen feber, snuva och hosta och kan vara i upp till två veckor. Svår nedre luftvägsinfektion kan uppträda i alla åldrar, men ses främst (förutom hos spädbarn) hos personer över 60 år och/eller personer med nedsatt hjärt-/lungfunktion. Ibland kan symtomen bli så allvarliga att det krävs sjukhusvård.

Symtomen kan bestå av:

 • Feber
 • Snuva
 • Trötthet
 • Hosta
 • Nästäppa
 • Huvudvärk
 • Nysningar
 • Andningssvårigheter
 • Ont i halsen
 • Pipande andning
 • Cyanos (blåaktig hudton på grund av syrebrist

Risken att drabbas ökar med åldern

Oavsett hur frisk du känner dig försämras immunsystemet i takt med att du blir äldre och man får svårare att bekämpa infektioner, som då exempelvis RS-virus. Risken för allvarliga symtom ökar, särskilt om du är över 60 år.

RS-virusinfektioner är vanligtvis lindriga, men kan även ge allvarliga symtom. Hos äldre vuxna är RS-virus en bakomliggande orsak till lunginflammation och andra allvarliga komplikationer i de nedre luftvägarna. RS-virusinfektion kan leda till sjukhusvård och försämring av underliggande sjukdomar såsom kronisk hjärtsvikt, astma och KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom). 

Vaccinerar ni gravida?

Vi erbjuder vaccin mot RS-virus till gravida.

Hur många doser behövs?

Vid vaccination mot RS-virus vaccineras du vid ett tillfälle. Därefter behöver du ytterligare en dos efter två år.

Har RS-vaccin några biverkningar?

Efter vaccinationen kan området kring injektionsstället bli rött, ömt och svullet. Vissa kan även få lätt feber, diarré eller kräkningar. Andra biverkningar är sällsynta i de studier som är underlag för vaccinets godkännande.

Källa: vaccin.se