Vaccination mot RS-virus

RS-virus är ett vanligt och ytterst smittsamt luftvägsvirus som orsakar luftvägsinfektion. RS-virus (RSV) kan orsaka upprepade luftvägsinfektioner livet igenom och uppträder i årliga epidemier under vinterhalvåret. Epidemierna kommer vid varierande tidpunkter under säsongen och kan vara olika kraftiga från år till år. De som drabbas värst av allvarliga komplikationer av RS-virus är framförallt spädbarn och vuxna över 60 år.

OBS! Gällande RS-vaccination: Vi har vaccin mot RS-virus på våra egna fristående kliniker  (dvs de som inte ligger på apotek eller hos annan partner). På dessa kliniker kan du boka tid via hemsidan. Önskar du vaccinera dig mot RS-virus på någon av våra andra mottagningar på till exempel ett apotek, så ber vi dig att maila oss på support@vaccinova.se. Vänligen observera att du behöver ha en veckas framförhållning för din bokning. Vi vaccinerar alltså inte mot RS-virus under drop-in på Apotek. Vi vaccinerar inte heller gravida.

Symtom

Symptomen på RS-virus varierar från lindrig förkylning till allvarlig luftvägsinfektion. De första sjukdomssymtomen är vanligen feber, snuva och hosta och kan vara i upp till två veckor. Svår nedre luftvägsinfektion kan uppträda i alla åldrar, men ses främst (förutom hos spädbarn) hos personer över 60 år och/eller personer med nedsatt hjärt-/lungfunktion. Ibland kan symtomen bli så allvarliga att det krävs sjukhusvård.

Symtomen kan bestå av:

 • Feber
 • Snuva
 • Trötthet
 • Hosta
 • Nästäppa
 • Huvudvärk
 • Nysningar
 • Andningssvårigheter
 • Ont i halsen
 • Pipande andning
 • Cyanos (blåaktig hudton på grund av syrebrist

Risken att drabbas ökar med åldern

Oavsett hur frisk du känner dig försämras immunsystemet i takt med att du blir äldre och man får svårare att bekämpa infektioner, som då exempelvis RS-virus. Risken för allvarliga symtom ökar, särskilt om du är över 60 år.

RS-virusinfektioner är vanligtvis lindriga, men kan även ge allvarliga symtom. Hos äldre vuxna är RS-virus en bakomliggande orsak till lunginflammation och andra allvarliga komplikationer i de nedre luftvägarna. RS-virusinfektion kan leda till sjukhusvård och försämring av underliggande sjukdomar såsom kronisk hjärtsvikt, astma och KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom). 

Hur många doser behövs?

Vid vaccination mot RS-virus vaccineras du vid ett tillfälle. Därefter behöver du ytterligare en dos efter två år.

Har RS-vaccin några biverkningar?

Efter vaccinationen kan området kring injektionsstället bli rött, ömt och svullet. Vissa kan även få lätt feber, diarré eller kräkningar. Andra biverkningar är sällsynta i de studier som är underlag för vaccinets godkännande.

Källa: vaccin.se