Vaccination mot kikhosta​

Kikhosta är en väldigt smittsam sjukdom som orsakas av en bakterie i luftvägarna och är därför en luftvägsinfektion. Sjukdomen hör till barnsjukdomarna och sjukdomen kan vara mycket allvarlig för spädbarn, men vuxna kan också insjukna. 

I vaccinationsprogrammet för barn ingår vaccinering mot kikhosta. Trots att vaccination har minskat förekomsten av kikhosta så förekommer sjukdomen fortfarande.

Symptom

Oftast börjar kikhosta som en vanlig förkylning med hosta, snuva och lätt feber. För barn kommer hostan bli allt mer intensiv med tiden, medan symptomen för vuxna är lindrigare och påminner mer om en långvarig övre luftvägsinfektion. 

Någon till några veckor efter smittotillfället uppkommer kikningarna som är karakteristiska för kikhosta och hostattackerna avslutas ofta med kräkningar och barnet kan tappa andan.

När ska jag vaccineras?

Vaccin mot kikhosta ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet som ges vid tidpunkterna 3 månader + 5 månader + 12 månader, 5 år samt årskurs 8-9. 

Vuxna rekommenderas en påfyllnadsdos vart 20:e år.

Hur många doser behövs?

Från det att barnet har tagit en dos vid 3 månader, 5 månader respektive 12 månader, avtar effekten från vaccinet gradvis efter cirka 5 år. Därför ingår påfyllnadsdoser vid 5 års ålder och i årskurs 8-9. Därmed får barnet totalt fem doser av vaccinet under sin uppväxt.

För vuxna behövs endas en dos vart 20:e år.

Har vaccin mot kikhosta några biverkningar?

Vaccinet mot kikhosta kan ge biverkningar som rodnad, svullnad och ömhet på injektionsstället som kvarstår i några dagar, men dessa biverkningar är ofta lindriga.

Kan gravida vaccineras mot kikhosta?

Folhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot kikhosta för gravida från graviditetsvecka 16. 

Skrivet och uppdaterat senast 15-07-2021 av Dr. Karl-Eric Karlman