Vaccination mot japansk encefalit

Japansk encefalit är en sjukdom som orsakas av ett virus som sprids via myggor. Viruset finns främst i Sydostasien och närliggande länder. 

Benämningen ”encefalit” betyder hjärninflammation och det är just eftersom viruset kan orsaka hjärninflammation. 

Trots att en väldigt liten del av de som smittas med japansk encefalit får sjukdomen så är dödligheten upp till 30% hos de som blir sjuka. Genom att vaccinera dig mot viruset kan du skydda dig mot japansk encefalit.

När behövs vaccin mot japansk encefalit?

Vaccination mot japansk encefalit är inte nödvändigt för vanliga turistresor på några få veckor.  Vaccination rekommenderas dock om du tänkt vistas längre tid (minst 3-4 veckor) i områden där sjukdomen är vanligt förekommande. 

Vaccination är speciellt viktigt om du planerar att uppehålla dig mycket på landsbygden eller utomhus. Trots att risken att smittas av japansk encefalit är liten som turist, kan sjukdomen förekomma i slumområden i storstäder.

Vaccin mot japansk encefalit ger ett skydd på ca 10 år, under förutsättningen att du tar en tredje påfyllnadsdos 1-2 år efter dom två första doserna. 

Riskområden

Japansk encefalit förekommer främst i Sydostasien och speciellt under regnperioden som råder mellan juni till september. I dessa länder är smittrisken störst på landsbygden eftersom viruset trivs bra bland grisar.

Symptom

Japansk encefalit orsakar för det mesta ganska lindriga symptom som feber och huvudvärk. Dock kan en del drabbas av allvarligare symptom som hjärninflammation, kramper, illamående. Sjukdomen kan också orsaka permanenta neurologiska skador.

Hur många doser behövs?

Totalt behövs tre doser för vuxna.

För fulländad vaccination mot japansk encefalit ger vaccinet med två doser innan avresan och det ska normalt gå 4 veckor mellan doserna för optimalt skydd. Dock kan ett snabbare dosintervall ibland tillämpas för friska vuxna. Efter att den andra dosen ska det helst gå en vecka innan avresa till riskområden. 

Vuxna rekommenderas även en påfyllnadsdos 1-2 år efter den andra dosen.

Biverkningar

Vaccination mot japansk encefalit kan ge biverkningar som huvudvärk, muskelsmärta och ömhet på injektionsstället. 

Övriga biverkningar som kan förekomma är trötthet, illamående och influensaliknande sjukdom. Dessa biverkningar är för det mesta milda och varar ofta bara några dagar efter vaccinationen. 

Allvarliga reaktioner vid vaccination är ovanliga.

Skrivet och uppdaterat senast 03-07-2021 av Dr. Karl-Eric Karlman