Vaccination mot epidemisk hjärnhinneinflammation

Epidemisk hjärnhinneinflammation är en sjukdom som orsakas av en grupp bakterier som kallas för meningokocker. Trots att sjukdomen är ovanlig så är den livshotande och om en person insjuknar i epidemisk hjärnhinneinflammation ska sjukvård uppsökas direkt. 

Du kan vaccinera dig mot epidemisk hjärnhinneinflammation och på så sätt skydda dig mot sjukdomen.

Symtom

Vanliga symptom vid epidemisk hjärnhinneinflammation är feber och utslag i form av små blödningar under huden. Dessutom kan sjukdomen ge svår huvudvärk, nackstelhet, kräkningar, känslighet mot ljus samt en lägre grad av medvetande.

När ska jag vaccineras mot hjärnhinneinflammation?

Vaccin mot hjärnhinneinflammation ingår ännu inte i Sveriges vaccinationsprogram för barn. Du rekommenderas dock att vaccinera dig mot hjärnhinneinflammation om du ska resa till länder där risken att smittas är större än i Sverige. 

Detta gäller speciellt om du ska resa till västra eller centrala Afrika söder om Sahara och stanna där under en längre tid. Dessutom har Saudiarabien krav på intyg om vaccination för att du ska kunna resa in i landet.

Hur många doser behövs?

Som nämnts finns det flera olika vacciner mot olika varianter av de meningokocker som orsakar epidemisk hjärnhinneinflammation i Sverige. Hur många doser du behöver ta beror därmed på vilket vaccin du får samt på din ålder. 

Vilket vaccin du får beror i sin tur på vart du ska resa och vilka typer av meningokockbakterier som är vanliga i landet du ska resa till.

Du får ett skydd i  tre till fem år beroende på vilket vaccin du har fått.

Biverkningar

Efter att du har tagit vaccinet kan du bli lite röd och svullen på injektionsstället och det kan kännas lite ömt. Värk i huvudet och lederna kan också förekomma. För barn kan illamående, kräkningar och aptitlöshet förekomma.

Gravid och ammande

Ammande kvinnor kan vaccinera sig mot epidemisk hjärnhinneinflammation. Trots att erfarenheten ännu är begränsad kring huruvida vaccinet är säkert för gravida kvinnor, så talar ingenting för att vaccinen är olämpliga för gravida kvinnor.

Kan barn vaccineras?

Barn som är äldre än två månader kan vaccineras mot epidemisk hjärnhinneinflammation.

Skrivet och uppdaterat senast 24-07-2021 av Dr. Karl-Eric Karlman