Hepatit A&B vaccin

Hepatit A är en sjukdom som orsakas av ett virus som infekterar levern och ger leverinflammation. Trots att sjukdomen är ovanlig så kan den bli mycket allvarlig. Genom att vaccinera dig mot hepatit A kan du minimera risken att få sjukdomen.

Hepatit B är en sjukdom som orsakas av ett virus som framför allt sprids via blod och kroppsvätskor. Genom att vaccinera dig mot hepatit B kan du skydda dig mot sjukdomen.

 

Hur smittar hepatit A&B?

Hepatit A smittar främst via avloppsförorenat vatten och du kan därför bli smittad om du direkt dricker detta vatten eller sköljer livsmedel med vattnet. På grund av detta förekommer hepatit A främst i länder där dricksvattenhygienen är dålig.

Tiden från det att du har blivit smittad med hepatit A till att du börjar utveckla sjukdomssymptom är två till sex veckor.

Hepatit B smittar via blod och kroppsvätskor och vanligtvis sker det genom sexuellt umgänge,  ej desinficerade sprutkanyler eller blodtransfusion.

Tiden från det att man har blivit smittad till sjukdom är ofta ca 1-2 månader.

Symptom

Hepatit A är en sjukdom som drabbar levern och den smittade kan få symptom som feber, huvudvärk, muskelvärk, trötthet och illamående. Dessutom kan kräkningar och magont ibland förekomma och vissa kan även få gulsot och därmed bli gula i huden och ögonvitorna. 

De flesta smittade känner av en stark trötthet samt dålig matlust och dessa symptom kan vara i flera månader. 

Vissa smittade får inga symptom alls.

Hepatit B orsakar leverinflammation och ger symptom som feber, illamående, ledvärk och aptitlöshet, och man kan också få en gulaktig hud och gulaktiga ögonvitor.

Riskområden

Trots att hepatit A finns i hela världen, är det vissa områden som har en större spridning av viruset. Detta gäller främst för låg- och medelinkomst länder med sämre hygieniska förutsättningar och där dricksvattenhygienen är dålig. 

Områden som är i riskzonen för hepatit A är främst Afrika, Asien, Syd- och Centralamerika samt Östeuropa.

Du bör vaccinera dig mot hepatit A ifall du ska resa till riskområden. 

I Sverige är hepatit B ovanligt men i vissa delar av Afrika och Asien är 10–20 procent av befolkningen smittad med sjukdomen.

Hur långt innan ska jag vaccineras mot hepatit A&B?

Det rekommenderas att du vaccinerar dig minst en månad före resan med två doser för att du ska få ett visst skydd mot viruset.  För fullt skydd mot hepatit A och B krävs tre doser. 

Hur många doser behövs?

Du vaccineras mot hepatit A&B och hepatit B vid tre tillfällen enligt följande:

  •       Du får första dosen
  •       Du får andra dosen en månad efter första dosen.
  •       Du får tredje dosen tidigast sex månader efter första dosen

Efter den tredje dosen av kombinationsvaccinet har du skydd mot hepatit A under minst 30 år samt skydd mot hepatit B resten av livet.

Har hepatit A vaccin några biverkningar?

Det är ovanligt mot allvarliga reaktioner mot vaccinet, men du kan förvänta dig att det blir lite rött, svullet och ömt på stickstället. 

En del får även feber, huvudvärk och muskelvärk.

Skrivet och uppdaterat senast 03-07-2021 av Dr. Karl-Eric Karlman