Vaccin mot bältros

Bältros är en sjukdom som kan uppstå som en följd av genomgången infektion med vattkoppor. Efter infektionen med vattkoppor finns viruset kvar latent (sovande) i kroppen och det är om detta virus orsakar infektion igen som du kan få bältros. 

Bältros är vanligast för personer över 50 år och som har haft vattkoppor.

Genom att vaccinera dig mot bältros kan du minimera din risk att drabbas av sjukdomen.

Vi använder oss av vaccinet Shingrix, detta vaccin ges i 2-doser uppdelade på 2-6 månaders mellanrum.

Vad är bältros?

Bältros kan uppstå hos personer som tidigare har haft vattkoppor eftersom det virus som orsakar vattkoppor ligger vilande i kroppen och orsakar en infektion igen. 

Det är relativt vanligt med bältros då 1 av 3 i Sverige får bältros någon gång under sin livstid. Vanligast är att de över 50 år får sjukdomen då två tredjedelar av de som drabbas är över 50 år.

Du kan endast få bältros om du tidigare har haft vattkoppor och du kan inte smittas och få bältros av någon som har vattkoppor eller bältros. 

Det förekommer i enstaka fall att någon som har bältros kan smitta någon som inte har haft vattkoppor, varav denna person får vattkoppor.

Symptom

Bältros ger vanligen symptom i form av smärtsamma röda utslag och blåsor. Det är vanligt att blåsorna uppkommer på ena sidan av kroppen, men de kan också uppkomma var som helst på kroppen. 

Drygt 10 % av de som får bältros drabbas av postherpetisk neuralgi (PHN) som ger nervsmärta som kan kvarstå i mer än tre månader. I vissa fall kan bältros också ge upphov till feber, trötthet och huvudvärk.

Vem ska vaccineras mot bältros?

De som är över 50 år rekommenderas att vaccinera sig mot bältros eftersom personer i denna ålder riskerar att få mycket allvarliga symptom av bältros. Den individuella bedömningen för rekommendation av vaccin baseras på följande faktorer:

  •       Den ökade risken för bältros och postherpetisk neuralgi som följer med ökande ålder.
  •       Individuella riskfaktorer förutom ålder för att drabbas av bältros och de komplikationer som bältros ger.

Biverkningar

Bältrosvaccinet Shingrix kan ge biverkningar som smärta vid injektionsstället och andra vanliga biverkningar är muskelvärk, huvudvärk och magtarmsymptom.

Skrivet och uppdaterat senast 20-07-2021 av Dr. Karl-Eric Karlman