Vaccinationer

Vaccinationer är ett livsviktigt skydd som hjälper din kropp att förebygga risken att drabbas av smittsamma sjukdomar. Genom att vaccinera dig mot en viss sjukdom kan du minimera eller helt eliminera din risk att smittas.

Vaccinationer
Vi på Vaccinova erbjuder följande vaccinationer. I listan nedan kan du läsa mer om alla sjukdomar du kan vaccineras mot. 

Basutbud
Dessa vacciner kan du få på alla våra mottagningar 

Övriga vacciner
Dessa vacciner kan du få på utvalda mottagningar 

fungerar vaccin

Ett vaccin skyddar dig mot en viss sjukdom genom att utsätta din kropp för en mild version av den sjukdom som du vaccineras mot. Då aktiveras och stimuleras ditt immunförsvar mot den organism (bakterie eller virus) som orsakar infektionen och sjukdomen. På så sätt utvecklar ditt immunförsvar ett starkare skydd mot sjukdomen.

Vaccination garanterar inte ett 100% skydd, men det är ovanligt att du drabbas av en sjukdom som du vaccinerat dig mot. Vaccin skyddar bara under en viss tidsperiod så det är viktigt att veta när du vaccinerades sist för att bibehålla ett gott skydd mot sjukdomen.

Vi är SUPERHJÄLTAR!

Att vara superhjälte innebär att göra saker som är oftast svårt, jobbigt eller läskigt. På Vaccinova vill vi att alla barn ska känna sig trygga och välkomna när de besöker oss. Men också känna att de är modiga när de lämnar kliniken! 

Just nu på Vaccinova blir alla barn superhjältar när de vaccinerar hos oss! Vid vaccinering får barnen ett vaccinspass som är också är ett Superhjälte certifikat som bevis på hur modiga de har varit och att de är riktiga superhjältar!

mockups-design.com