Hur ofta behöver jag vaccinera mig mot TBE?

Grundimmunisering sker med 3 doser där första dosen rekommenderas under våren, andra efter 1-3 månader och den tredje efter 5-12 månader.

Äldre än 50 år ges en kompletterade dos 2 månader efter dos nummer 2. Då skydd uppstår 2 veckor efter dos 2 fås ett gott skydd under hela fästingsäsongen.

För att stärka effekten sker en förnyad vaccination först efter 3 år och sedan i 5-årsintervall. All vaccination sker i normalfallet i överarmen.

Hur ofta behöver jag vaccinera mig mot Bältros?

Det nya vaccinet mot bältros sedan våren 2020 (Shingrix) ges i två doser med två månaders mellanrum och vaccinet kan tas från 18 års ålder. Detta vaccin är anpassat för att skapa ett starkt och långvarigt skydd för personer över 50 år och det har visats ha en skyddseffekt på 90%.

Hur ofta behöver jag vaccinera mig mot Hepatit A&B?

Du vaccineras mot hepatit A&B och hepatit B vid tre tillfällen enligt följande:

  •       Du får första dosen
  •       Du får andra dosen en månad efter första dosen.
  •       Du får tredje dosen tidigast sex månader efter första dosen

 

Efter den tredje dosen av kombinationsvaccinet har du skydd mot hepatit A under minst 30 år samt skydd mot 

hepatit B resten av livet.

Hur ofta behöver jag vaccinera mig mot Vattkoppor?

För att få ett säkert skydd mot vattkoppor rekommenderas 2 doser vaccin med minst 4 veckors mellanrum mellan doserna.