Region Skåne:
Vaccination against covid-19

Vaccination till Afrika

Afrika är den näst största kontinenten på vår jord, sett till både yta och befolkningsmängd. De vilda djuren och den varierande naturen är troligtvis det de flesta förknippar Afrika med. Det krävs ofta flertalet vaccinationer vid resa till länder i Afrika. På denna sida hittar du information om de vaccinationer som rekommenderas i Afrika.

Nödvändiga vaccinationer

Längre vistelser, volontärarbete, backpacking och landsbygd

Obligatoriska vaccinationer

Gula febern kan förekomma i länder som till exempel Kenya, Nigeria, Gambia och Senegal. Dessutom är det i många afrikanska länder obligatoriskt att du är vaccinerad mot gula febern för att få resa in till länderna. Detta gäller speciellt då du i nära anslutning till ankomst varit i ett land i Afrika eller Sydamerika där gula febern är vanligt förekommande.

Skrivet och uppdaterat senast 26-09-2021 av Dr. Karl-Eric Karlman