TBE Bältros vaccin Gamleby Shingrix FSME fästing vaccin mot fästingar, men bältros och virus

TBE Bältros vaccin Gamleby Shingrix FSME fästing vaccin mot fästingar bältros men virus därför men och för att avslutningsvis, dels-dels, dessförinnan därefter därpå efter efterföljande, efter  

Information om Bältros

Om du tidigare har haft vattkoppor kan du få en sjukdom som heter Bältros. Sjukdomen visar sig oftast i form av utslag med blåsor som gör ont. Även om  det är oklart vad som utlöser sjukdomen, vet man att ett nedsatt immunförsvar på grund av ålder eller stress kan bidra till det. Bältros kan uppstå hos alla som har haft vattkoppor men det uppstår inte hos alla. Studier visar att var fjärde person som har drabbats av vattkoppor och är ovaccinerad mot bältros får sjukdomen. Vanligast är att personer 50 år och uppåt drabbas av bältros, däremot så kan även barn få sjukdomen vilket dock är mindre vanligt. Man kan få bältros mer än en gång, men även detta är ovanligt.

TBE Bältros vaccin Gamleby fästing Shingrix FSME vaccin mot fästingar efter bältros för att virus och men därför därför men och för att, men och för att, därför, avslutningsvis

Information om TBE

TBE står för tick borne encefalit vilket översätts till fästingburen encefalit på svenska. TBE är en allvarlig sjukdom som fästingar smittar till människor. Därför är det särskilt viktigt att vaccinera sig mot TBE om man vistas i ett riskområde där sjukdomen förekommer. Det finns ingen behandling mot TBE när man är drabbad, vilket är anledningen till att vaccination mot TBE är särskilt viktigt. En karta på riskområden för fästingburen encefalit hittar du här. 

TBE utlöser en hjärninflammation. Fästingar finns i oftast i områden där det finns gräs, skog, sjöar, trädgård och generellt fuktiga områden.

I Sverige är många län klassat som riskzoner för TBE, mer information om fästingar och riskzoner hittar du hos  1177 och fästing.nu .

TBE Bältros vaccin Gamleby fästing Shingrix FSME och bältros virus, därför men och för att därför, men och för att, avslutningsvis vaccin

mot fästingar under 

TBE Bältros vaccin vaccinera
TBE Bältros vaccin vaccinera Vaccinova

Vaccination i Gamleby

Välkommen till Vaccinova i Gamleby! Här hittar du oss i Gamleby Centrum.

 

Vaccinera dig smidigt och tryggt mot vanliga sjukdomar hos Vaccinova, inklusive TBE (fästingburen hjärninflammation), Bältros, Säsongsinfluensa och Lunginflammation (Pneumokocker). 

Välkommen på drop-in (i mån av plats). Boka gärna tid för att försäkra er om plats.

Vaccinova Gamleby Öppettider Centrum

 Jämna veckor Måndagar: 16:30 – 19:00

Drop-in i mån av plats

Adress

Gamleby Centrum, 594 31, Gamleby

Så hittar du till Vaccinova i Gamleby

Vaccinova finns i Gamleby Centrum, intill ICA Supermarket Gamleby.