Region Skåne:
Vaccination against covid-19

Costa Rica

Om du planerar att resa till Costa Rica finns det ett antal vaccin som du rekommenderas att ta innan din resa. Vaccin mot hepatit A och hepatit B är rekommenderat om du planerar att stanna en längre tid. Du bör även överväga vaccin mot tyfoid om du ska befinna dig utanför turistorterna.

Rekommenderade vaccinationer

Vid längre vistelse (backpacking, volontärarbete, bosättning etc.)

Obligatoriska vaccinationer

Costa Rica kräver att du är vaccinerad mot gula febern om du nyligen besökt ett land där sjukdomen förekommer.

Övriga rekommendationer

Hygien

I de stora städerna i Costa Rica ska det inte vara något problem att dricka kranvatten. Dock är vatten på flaska eller kokning av kranvatten rekommenderat utanför de stora städerna.

Malaria

Malaria kan förekomma i Costa Rica och därför kan malariaprofylax i form av tabletter rekommenderas. Dessutom är myggnät, myggmedel samt täckande kläder fördelaktiga säkerhetsåtgärder.

Rabies

Rabies kan förekomma i Costa Rica och du bör därför vara försiktig kring däggdjur samt direkt uppsöka sjukvård om du blir biten.

Bra att veta om Costa Rica

Klimat och bästa tid att resa

I Costa Rica är klimatet tropiskt året runt. Landet har en torr period som varar från december till april och en regnperiod som sträcker sig från maj till november. Generellt är temperaturen i Costa Rica runt 25 °C under hela året.

Sjukvård

Den privata sjukvården i huvudstaden San José har hög standard men den är relativt dyr. Därför rekommenderas du att ha en heltäckande reseförsäkring. 

Skrivet och uppdaterat senast 20-10-2021 av Dr. Karl-Eric Karlman