Hepatit B vaccin

Hepatit B är en sjukdom som orsakas av ett virus som framför allt sprids via blod och kroppsvätskor. Genom att vaccinera dig mot hepatit B kan du skydda dig mot sjukdomen.

Vad är hepatit B och hur smittar det?

Virussjukdomen hepatit B drabbar levern och är en globalt spridd sjukdom. I Sverige är hepatit B ovanligt men i vissa delar av Afrika och Asien är 10–20 procent av befolkningen smittad med sjukdomen.

Man kan bli smittad av hepatit B via blod och kroppsvätskor och vanligtvis sker det genom sexuellt umgänge, odesinficerade sprutkanyler eller blodtransfusion.

Tiden från det att man har blivit smittad till sjukdom är ofta ca 1-2 månader.

Symptom för Hepatit B

Hepatit B orsakar leverinflammation och ger symptom som feber, illamående, ledvärk och aptitlöshet, och man kan också få en gulaktig hud och gulaktiga ögonvitor.

Vissa smittade får dock inga av dessa symtom i den akuta fasen av sjukdomen, men ca 5-10 % av de smittade kan utveckla kronisk hepatit B.

Kronisk hepatit B kan ge symptom flera decennier efter smittotillfället och resulterar ofta i skrumplever som sedan kan orsaka levercancer.

Ju yngre personen är som smittas av hepatit B, desto större risk har personen att utveckla kronisk hepatit B, alltså är risken större för barn.

När ska jag vaccineras mot hepatit B?

Du bör vaccinera dig mot hepatit B om du ska besöka länder där hepatit B är mer vanligt förekommande. Detta inkluderar flera länder i världen men framför allt Afrika, Asien och Sydamerika.

Hur många doser behövs?

Grundvaccineringen mot hepatit B består av tre doser som tillsammans ska ge ett skydd mot hepatit B resten av livet. Dessa tre doser ges på följande sätt:

  • Du får första dosen
  • Du får andra dosen en månad efter första dosen
  • Du får tredje dosen fem till tolv månader efter andra dosen eller inför nästa resa

Vaccination av barn kan ske på samma sätt som ovan, men vaccin mot hepatit B ingår även i vaccinationsprogrammet för barn.

Hur länge håller hepatit B vaccin?

Hepatit B vaccin ger ett långvarigt skydd och varar i minst 10 – 15 år. En del experter menar att vaccinet kan skydda mot sjukdomen resten av livet och det är därför ännu inte klarlagt om en påfyllnadsdos är nödvändig.

Skyddseffekten efter tre doser av vaccinet enligt grundvaccineringen ovan är över 90%.

Har hepatit B vaccin några biverkningar?

Det är mycket ovanligt att biverkningar uppstår efter vaccination mot hepatit B. Dock kan vaccinet, precis som andra vaccin, orsaka ömhet, värk eller rodnad på injektionsstället.

Skrivet och uppdaterat senast 19-06-2021 av Dr. Karl-Eric Karlman