Gambia

Om du ska resa till Gambia finns det ett antal vaccin som du rekommenderas att ta innan din resa. Vaccin mot hepatit A och gula febern rekommenderas för alla som ska resa till Gambia. Om du ska stanna längre tid än tre veckor rekommenderas också vaccin mot hepatit B. Om du planerar att leva nära lokalbefolkningen och stanna längre tid än tre veckor rekommenderas även vaccination mot epidemisk hjärnhinneinflammation och tyfoid.

Rekommenderade vaccinationer

Vid längre vistelse (backpacking, volontärarbete, bosättning etc.)

Obligatoriska vaccinationer

Tänk på att du måste ha vaccin mot gula febern om du nyligen besökt ett land där sjukdomen förekommer.

Övriga rekommendationer

När du ska till Gambia finns det dessutom några andra rekommendationer som är bra att följa.

Hygien

Det är inte rekommenderat att dricka kranvattnet i Gambia. Du bör därför istället använda vatten på flaska. 

Restauranger i stadsmiljö håller ofta god kvalitet, men du bör vara på din vakt kring salmonella när det gäller köttprodukter.

Malaria

Malaria är vanligt förekommande i Gambia och du rekommenderas profylax med malariatabletter.

Rabies

Det finns risk för rabies i Gambia och du bör därför vara försiktig kring däggdjur samt direkt uppsöka sjukvård om du blir biten.

Bra att veta om Gambia

Inför din resa till Gambia finns det lite ytterligare information om landet som kan vara bra att känna till.

Klimat och bästa tid att resa

I Gambia förekommer savannklimat och det är varmt året om med en medeltemperatur runt 30 °C. Landet har en kort regnperiod mellan juli och oktober och en torrperiod som pågar från december till april.

Sjukvård

Sjukvården i Gambia håller inte samma standard som i Sverige. Det är därför nödvändigt att som resenär ha en heltäckande reseförsäkring.

Skrivet och uppdaterat senast 19-09-2021 av Dr. Karl-Eric Karlman