Vaccination mot tyfoid

Tyfoid, även kallat Tyfoidfeber, orsakas av bakterien Salmonella typhi som sprids via förorenad mat eller vatten samt i vissa fall från person till person. 

Bakterien som orsakar tyfoidfeber finns över hela världen men förekommer främst i fattigare länder i Afrika, Sydamerika och Sydostasien där orenat vatten och dålig hygien är vanligare. I Sverige är tyfoidfeber mycket ovanligt.

Med tyfoidvaccin kan du skydda dig mot att bli smittad.

Symtom

Tyfoidfeber ger vanligen symptom som hög feber, hosta, huvudvärk och muskelvärk. Du kan dessutom drabbas av förstoppning som i sin tur övergår till diarréer. 

Om du inte får behandling finns det en risk att drabbas av blödningar, bukhinneinflammation och tarmbristningar som kan vara livshotande.

När behövs vaccination mot tyfoid?

Vaccination mot tyfoid rekommenderas om du ska åka till riskområden där bakterien Salmonella typhi är vanligt förekommande. Vaccination rekommenderas speciellt om du ska vistas med lokalbefolkningen i länder med hög förekomst av tyfoidfeber. 

Riskområden inkluderar Central- och Sydamerika, Oceanien och Sydostasien, inklusive populära resmål som till exempel Thailand, Indonesien, Egypten och Iran.

Hur många doser behövs?

Vid vaccination med spruta mot tyfoid vaccineras du vid ett tillfälle. Därefter behöver du en ny dos av vaccinet vart tredje år för att ha fortsatt skydd mot tyfoid.

Vid vaccination med kapslar tar du tre kapslar vid tre tillfällen:

  •       Den första kapseln ungefär tre veckor innan resa
  •       Den andra kapseln två dagar efter den första kapseln
  •       Den tredje kapseln två dagar efter den andra kapseln
 

Efter dessa tre kapslar har du skydd mot tyfoid i tre år och vaccineringen återupprepas vid behov av fortsatt skydd.

Har tyfoidvaccin några biverkningar?

Vaccin med spruta kan ge lokala reaktioner på injektionsstället och feber kan förekomma. 

Vid vaccin med kapslar kan feber, huvudvärk eller symptom i mag-tarmkanalen förekomma hos cirka 1%.

Kan gravida och ammande vaccineras?

Gravida kan få vaccin med spruta och ammande kvinnor kan vaccineras både med spruta eller kapslar.

Kan barn vaccineras mot tyfoid?

Barn från två år och uppåt kan vaccineras med spruta. Barn från fem år och uppåt kan antingen få vaccinet som spruta eller som kapslar med samma dosintervall som vuxna.

Skrivet och uppdaterat senast 03-07-2021 av Dr. Karl-Eric Karlman