Vaccination mot mässling

Mässling är en sjukdom som orsakas av ett virus som är väldigt smittsamt. Sjukdomen är ovanlig i Sverige men mer vanligt förekommande i andra länder i världen. Du kan skydda dig genom att vaccinera dig mot mässling.

När ska jag vaccineras mot mässling?

Vaccination mot mässling ingår i vaccinationsprogrammet för barn och ges då vid 18 månaders ålder samt vid årskurs 1-2.

Om du ska resa med ditt barn till ett land där mässling förekommer bör barnet vaccineras trots att det är under 18 månader men tidigast vid 6 månaders ålder. 

Om du som vuxen inte har haft mässling eller endast har tagit en dos, bör du komplettera med ytterligare en dos. Det är speciellt viktigt att vara vaccinerad inför utlandsresor.

Symtom

Vanliga symptom vid mässling är snabbt stigande feber, ögonirritation och luftvägssymptom i form av besvärlig torrhosta. 

Några dagar efter insjuknande uppkommer ett storfläckigt rött utslag och fler komplikationer kan uppkomma i ungefär 20% av fallen. 

Vanligt förekommande komplikationer är diarré, öroninflammation, bihåleinflammation eller lunginflammation.

Hur många doser behövs?

För ett fullgott skydd mot mässling krävs två doser och efter dessa två doser anses du ha ett så gott som livslångt skydd mot mässling.

Hur bra skydd ger mässlingvaccin?

Efter två doser vaccin mot mässling anses skyddet mot mässling vara så gott som livslångt.

Kan jag få mässling trots vaccination?

Redan efter första dosen vaccin anses skyddet mot mässling vara mycket bra, men för att få ett fullgott och långvarigt skydd ska du ta två doser. 

Efter dessa två doser anses ditt skydd mot mässling vara så gott som livslångt. Därmed anses risken att få mässling vara väldigt låg vid fullbordad vaccination med två doser.

Hur vet jag om jag är vaccinerad mot mässling?

Om du är född efter 1980 och har vaccinerats enligt vaccinationsprogrammet har du fått två doser vaccin. Om du är född innan 1980 är det mer troligt att du endast har fått en dos vaccin. Du kan kontakta personalen på en vårdcentral eller vaccinationsmottagning om du är osäker på om du har blivit vaccinerad eller hur många doser du har fått.

Biverkningar

Efter vaccination mot mässling kan det bli lite rött och svullet på stickstället och det kan kännas lite ömt. 

Vaccinet kan i vissa fall ge symptom som påminner om lindrig mässling i form av hög feber. Symptomen börjar oftast mindre än en vecka efter vaccinationen och brukar gå över inom ett par dagar. 

Vid vaccination kan ledvärk utslag uppkomma men utslagen är inte smittsamma.

Gravid och ammande

Gravida ska inte vaccinera sig mot mässling. Ammande kvinnor kan dock vaccinera sig.

Vaccin till barn

Enligt vaccinationsprogrammet får barn sin första dos vaccin vid 18 månaders ålder, men vid resa till länder där mässling förekommer bör barnet vaccineras tidigare. Generellt rekommenderas vaccination inför resa från 9 månaders ålder, men ibland kan barnet få vaccineras redan från 6 månaders ålder. 

Om barnet får en dos under 12 månaders ålder räknas detta som en extra dos och då bör barnet även få en dos under det andra levnadsåret. Denna dos kan till exempel ges vid 18 månaders ålder och sedan ges den andra dosen i årskurs 1-2 som vanligt.

Skrivet och uppdaterat senast 24-07-2021 av Dr. Karl-Eric Karlman