Region Skåne:
Vaccination against covid-19

Australien

Om du ska resa till Australien finns det ett antal vaccin som du rekommenderas att ta innan din resa. Du rekommenderas främst att se över ditt grundläggande vaccinationsskydd. Vid längre vistelser i Australien rekommenderas också vaccination mot japansk encefalit och epidemisk hjärnhinneinflammation.

Rekommenderade vaccinationer

Vid längre vistelse (backpacking, volontärarbete, bosättning etc.)

Övriga rekommendationer

Hygien

Den hygieniska standarden är hög i Australien och det går därför bra att dricka kranvattnet i Australien.

Rabies

Rabies kan förekomma i Australien och främst hos fladdermöss och du bör vara försiktig om du ska vistas mycket i naturen och vildmarken. Uppsök sjukvård direkt om du blir biten.

Bra att veta om Australien

Klimat och bästa tid att resa

Klimatet varierar mycket mellan olika områden i Australien. Landet indelas generellt i tre klimatzoner där det är tropiskt i norr, subtropiskt i mitten och tempererat i söder. 

Årstiderna i Australien är omvända mot de vi har i Sverige och Australien har sommar när vi har vinter. Under sommaren är temperaturen generellt 30 °C och under vintern är temperaturen i genomsnitt 18 °C.

Sjukvård

Sjukvården i Australien håller hög standard och de flesta sjukhus i storstäderna har akutmottagningar som är öppna dygnet runt. Dessutom har Sverige och Australien ett ömsesidigt sjukvårdsavtal, vilket innebär att medborgare i Sverige som tillfälligt vistas i Australien har rätt till omedelbar nödvändig sjukvård.

Skrivet och uppdaterat senast 20-10-2021 av Dr. Karl-Eric Karlman