Region Skåne:
Vaccination against covid-19

Spanien

Inför din resa till Spanien klarar du dig bra med grundskyddet. Detta inkluderar vaccin mot stelkramp, difteri, polio och kikhosta, samt vaccin mot mässlingen, påssjuka och röda hund.  

Om du planerar att stanna i Spanien under en längre tid rekommenderas även skydd mot epidemisk hjärnhinneinflammation

Rekommenderade vaccinationer

Övriga rekommendationer

Hygien

Generellt sätt är kranvattnet i Spanien säkert att dricka, men det kan ha en eftersmak av klor. Kranvattnet på landsbygden kan dock vara förorenat.

Rabies

Risken för rabies i Spanien anses generellt vara låg, men du bör ändå vidta försiktighet kring djur.

Bra att veta om Spanien

Klimat och bästa tid att resa

Klimatet i Spanien skiljer sig en del mellan landets olika områden. Vid medelhavet är klimatet främst subtropiskt med milda vintrar. Inlandet har istället kyliga vintrar och varma somrar. Norra Atlantkusten har nederbörd främst under vintern, med milda och något kalla somrar.

Temperaturen varierar alltså beroende på var i landet du befinner dig, men generellt har södra Spanien en temperatur mellan 15 °C till 30 °C året om.

Sjukvård

I Spanien har alla EU-medborgare rätt till akut vård på samma villkor som spanjorer. Se till att du har med dig det blå EU-kortet från Försäkringskassan.

Skrivet och uppdaterat senast 26-09-2021 av Dr. Karl-Eric Karlman